Beyin Dostu Şirket Workshopları ve Danışmanlık

Nöro Liderlik

Liderlerin önce kendi beyinlerini sonra çalışanların beyinlerini anlayıp davranış dönüşümüne gerek eşlik ederek gerekse yönlendirerek, ortamda oluşan psikolojik düzeyi yönetebilmeleri, bu sayede iş hayatında liderlik kapasitelerini yetkilerinden bağımsız olarak yetkinlik düzeyinde arttırabilmelerini hedefleyen yarım günlük uygulamalı programlardır. İçerik genel itibari ile kişilerin kendini ifade etmesi ile başlayıp hali hazırdaki liderlik bilgilerini sinirbilim literatürü ile harmanlayıp ve sonrasında da bu konuda örnekleri ele alarak ilerlemektedir. Bir nöro liderin konuları nasıl değerlendirdiği, nasıl algıladığı, nasıl yönettiği, nasıl çözümlediği gibi sorulara yönelik ipuçlarının sunulduğu, pek çok farklı senaryonun tartışıldığı, orta ve üst düzey yöneticiler için hazırlanmış eğitim başlıklarıdır.

Nöro İK

İnsan kaynakları departmanının güncel sinirbilim bilgilerini özümseyerek çalışanların fiziksel koşullarından ziyade algılarını yönettiği, bu algı yönetiminde lidere bilgi akışını sağlayabildiği bir organizasyon kültürü oluşturması ve bu kültürü geliştirmesine dair ip uçlarının bulunduğu bir workshop programıdır. Eğitimde insan kaynakları departmanına özel bilimsel literatürün de içinde olduğu güncel değerlendirme uygulamalarının sinirbilimdeki karşılığı, psikolojik tarafta ise yönetimin insan kaynakları nezdindeki sorumluluklarının yeniden tanımlanması ve süreçleri nasıl daha iyi yönetmeye katkıda bulunacağı gibi alanlara da değinen bu yarım günlük workshopta uygulamaya esas örnekler Dr. Kerem Dündar’ın tecrübeleri ile birleştirilerek incelenmektedir.

Nöro Satış ve Pazarlama

Satış ve pazarlama departmanları için ortak nöro satış ve pazarlama
Bu alanda müşterinin beyninin deşifre olduğu, satış yapmanın kodlarının davranışsal temellerinin açıklandığı, müşteri beynindeki algısal ve fiziksel içeriğin net olarak tanımlandığı, nöro marketing literatürünün aktif uygulamalarının aynı zamanda çıkmazlarının anlatıldığı workshoplar düzenlenmektedir. Keyifli örneklerle renklendirilmiş bu eğitim, satış ve pazarlama liderlerini ve ekiplerini güçlendirecek, iş performanslarını ve iş üretme kapasitelerini arttıracak şekilde planlanmıştır. Bu alanda çok farklı sektörlerde satış personelinden elde edilen tecrübelerin ve örneklerin paylaşıldığı bu içerik sektörlerden bağımsız bir şekilde satış ve pazarlama bakış açısıyla dizayn edilmiş olup yarım günlük sürede muhatapları ile buluşmaktadır.

Feedback ve Kurum Kültürü

Feedback kültürü ve feedback kültürünün zihinsel süreçlerdeki karşılığının işlendiği, feedback kültürünün neden işe yaramadığının bilimsel temellerinin aktarılıp bu alanda yanlış anlaşılmaların düzeltildiği bir workshop serisidir. Bilimsel temelli ve uygulamaya yönelik bu workshop serisi ile bir şirket genelindeki kültürel dönüşümün alt yapısını oluşturacak, bilgi paylaşabilen organizasyonun oluşturulması hedeflenmiştir. Bireysel danışmanlık ve akademik düzeyde tecrübeye sahip olan Dr. Kerem Dündar bu yarım günlük workshopda şirketler nezdinde özel vakaları değerlendirmekte, şirkette pek çok başarılamayan durumlar ele alınarak çözüm üretme pratikleri yapılmaktadır.

Danışmanlık

Dr. Kerem Dündar konuşma içerikleri ve workshoplar yanında şirketlerdeki takımlara danışmanlık hizmetleri vermektedir. Özellikle şirketlerde kültürel dönüşüm sürecinde ortaya çıkabilecek problemleri akademik bilgilerle ve sahadaki pratik tecrübelerle çözüm önerileri sunmaktadır. Danışmanlık süresi ve toplantı içerikleri şirket ihtiyacına göre tanımlanıp tüm süreç buna göre dizayn edilmektedir.